cMonitEM
İç mekan EMA Görüntüleme

24/365 GÖRÜNTÜLEME
Elektromanyetik alan maruziyet seviyesinin sürekli takibi

İÇ MEKAN/ AÇIKHAVA

İç mekanlarda ve açıkhavada sokak seviyesinde kullanılabilir

SELEKTİF GENİŞBANT 

Spesifik hizmetler: cep telefonu sinyali, Wi-Fi, …


KONTROL MERKEZİ

Cihaz yönetimi ve kamuya servis

cMonitEM-funciones

24/365 GÖRÜNTÜLEME

Cep telefonları ya da Wi-Fi sinyallerinden kaynaklanan iyonize olmayan radyasyonun ölçülebilmesi adına, iç-mekanda ve açık havada sürekli olarak elektromanyetik alanları kontrol eder.

icon1 ALARM SİSTEMİ
icon1 UZAKTAN BAĞLANTI
icon1 AC GÜÇ KAYNAĞI
cMonitEM-datos

KURULUM

cMonitEM cihazı, iç mekanlarda ve sokak seviyesi gibi çok fazla ışık almayan yerlerde kullanım için tasarlandığından dolayı, solar enerji ile çalışabilen MonitEM’in aksine sadece AC enerji ile çalışır.

OKULLARDAKİ KABLOSUZ İNTERNET KONTROLÜ

AVM’LER GİBİ KAMUSAL ALANLARDAKİ ANTENLERDEN KAYNAKLANAN MARUZİYET

BENEFITS

 • DETECTION OF SENSITIVE POINTS
  with high radiation levels, to take corrective measures.
 • COMPREHENSIVE ASSESSMENT
  of electromagnetic exposure at street level in large areas (cities)..
 • YEAR-ON-YEAR COMPARISON
  to assess developments in NIR levels depending on changes to infrastructure or technology.
 • VISUAL COMMUNICATION TOOL
  to allow simple presentation of the public’s exposure to electromagnetic fields.

SERT HAVA KOŞULLARINA KARŞI DAYANIKLI

MonitEM cihazları sınıfının en üst koruma sınıfı olan IP 66 koruma sınıfına sahiptirler. IP 66 koruma derecesi, sürekli açık havada bulunacak, fırtına ve her türlü hava koşullarına maruz kalacak ekipmanlar için zorunlu olması gereken koruma sınıfıdır. Bu yüksek koruma sınıfı, bu ekipmanın yıllarca sorunsuz çalışmasını garanti ederken, bakım masraflarını da minimize etmiş olur.

RESISTANT TO EXTREME WEATHER CONDITIONS

MonitEM devices have an environmental protection rating of IP 66, the highest in its class. A protection rating of IP 66 is indispensable for equipment that must remain permanently outdoors, exposed to storms and air-borne particles. That high degree of protection ensures that the equipment will remain in good working condition for years, making for lower maintenance costs and greater reliability.

RESISTANT TO EXTREME WEATHER CONDITIONS

MonitEM devices have an environmental protection rating of IP 66, the highest in its class. A protection rating of IP 66 is indispensable for equipment that must remain permanently outdoors, exposed to storms and air-borne particles. That high degree of protection ensures that the equipment will remain in good working condition for years, making for lower maintenance costs and greater reliability.

aparato

UZAKTAN BAĞLANTI

Dahili modem sayesinde kontrol merkezi bağlantısından, veri depolama ve yorumlama,  ekipman yönetimi ve parametrelendirme, otomatik rapor oluşturma ve görüntüleme gibi birçok özellik internet erişimine açık olacaktır..

 

Kamu bilgilendirmesi kolay anlaşılır ve kıyaslanabilirdir. (fotoğraflar, diyagramlar ve google haritaları).

cMonitEM– WiFi:
Wi-Fi sinyallerinden kaynaklanan EMA maruziyetini izler.

cmonitem_large_primera_1

cMonitEM– Mobile:
Cep telefonu sinyallerinden kaynaklanan EMA maruziyetini izler.

cMonitEM– WiFi:
Monitoring of NIR exposure levels from Wi-Fi signals.

cmonitem_large_primera_1

cMonitEM– Mobile:
Monitoring of NIR exposure levels from mobile phone signals

KONTROL MERKEZİ

cMonitEM cihazları opsiyonel olarak, sabit sunucu üzerinden bir yazılım ile birlikte çalıştırılarak, uzaktan erişim, ekipman yönetimi, veri analizi, rapor alma ve bunlar gibi pek çok özelliği hizmetinize sunar. Aynı zamanda bir internet sayfası hizmeti seçeneği ile verilerin takibini ve limit değerler karşısındaki durumunu inceleme imkanı sağlar.

YÖNETİM VE CİHAZ KONFİGÜRASYONU

VERİ ALIMI, YORUMLAMA VE DEPOLAMA

RAPOR OLUŞTURMA VE OTOMATİK İLETİM

FOTOĞRAFLAR VE DİYAGRAMLAR

KULLANICI DOSTU, GOOGLE HARİTALAR KONUMLAMASI

Centro-Control-MonitEM

CONTROL CENTER

cMonitEM devices can be optionally used together with a web server using software that is unique on the market and allows remote configuration and management of the monitoring equipment, data consultation and report generation, among other functions. It also offers the option of a public Internet page to display data and compare it easily with regulated limits.

MANAGEMENT AND CONFIGURATION OF EQUIPMENT

DATA RECEPTION, CONSULTATION AND STORAGE

REPORT GENERATION AND AUTOMATIC DELIVERY

DISPLAY OF PHOTOGRAPHS AND DIAGRAMS

USER FRIENDLY, WITH GOOGLE MAPS POSITIONING

Centro-Control-MonitEM
cmonitem_recomendacion_itu

ITU-T K.83 TAVSİYELERİ

Elektromanyetik alan seviyelerini görüntüleme.

ITU-T K.83 Tavsiyeleri, kamusal alanlardaki elektromanyetik alanların kontrol altında olduğunu ve limit değerlerin altında kalındığını belirlemek adına, uzun vadeli ölçümlere rehberlik sağlamaktadır. Bu Tavsiye metninin hedefi, halkın kamu alanlarında maruz kaldığı elektromanyetik alan değerlerine, sürekli ölçüm sonuçları aracılığı ile kolay ulaşmasını sağlamaktır.