MonitEM Lab
Elektromanyetik Alanların Sürekli Görüntülenmesi

24X365 GÖRÜNTÜLEME
Sabit noktada EMA görüntüleme

ALARM

Gerçek-zamanlı, sesli ve görsel alarm

GENİŞBANT ÖLÇÜMÜ

İnsanların EMA maruziyetlerinin kolayca takip edilmesi

ITU-T K.83 DEĞERLERİNE UYGUNLUK

Ayarlanan limitler ile doğrudan, kolay ve anlaşılır karşılaştırma

KONTROL MERKEZİ

Ekipman yönetimi ve web sayfası için sunucu hizmeti

MonitEM-LAB_fGris
[rev_slider_vc alias=”SMP2-Prob-Slider”]

WPH30 Field Probe

300 kHz - 60 MHz

Isotropic
RMS
Broadband
H Field

DATA SHEET

Product Name

WPT Field Probe

Mobile telephony Bands

Isotropic
RMS
Broadband
E Field

DATA SHEET

Product Name

WPF3 Field Probe

100 kHz - 3 GHz

Isotropic
RMS
Broadband
E Field

DATA SHEET

Product Name

WPF6 Field Probe

100 kHz - 6 GHz

Isotropic
RMS
Broadband
E Field

DATA SHEET

Product Name

WPF8 Field Probe

100 kHz - 8 GHz

Isotropic
RMS
Broadband
E Field

DATA SHEET

Product Name

WPF18 Field Probe

300 kHz - 18 GHz

Isotropic
RMS
Broadband
E Field

DATA SHEET

Product Name

ALARM

MonitEM Lab, belirlenen sınırların üzerinde elektromanyetik değerler algıladığında birden fazla yöntem ile alarm verir: kontrol merkezini uyarır (belirlenen adreslere e-mail gönderir), ses alarmı ve ışıklı görsel alarmlar devreye girer.

Tüm alarmlar dahili olarak cihazda mevcuttur, herhangi bir aksesuara gerek duymaz. Kontrol merkezi ethernet aracılığı ile uyarılırken, sesli ve ışıklı alarmlar cihazın gövdesindedir.

ALARMS

MonitEM Lab can warn of a higher than expected electromagnetic field level in different ways: by sending an alarm to the control centre (to be received by the specified e-mail addresses), or by a sound alarm or a light alarm.

 

All the alarms are built in, making the device compact with no need for external accessories. The alarm to the control centre is sent via ethernet, and the sound alarm is built in, as is the light alarm, which very noticeably illuminates all the upper part of the device.

ALARMS

MonitEM Lab can warn of a higher than expected electromagnetic field level in different ways: by sending an alarm to the control centre (to be received by the specified e-mail addresses), or by a sound alarm or a light alarm.

 

All the alarms are built in, making the device compact with no need for external accessories. The alarm to the control centre is sent via ethernet, and the sound alarm is built in, as is the light alarm, which very noticeably illuminates all the upper part of the device.

KONTROL MERKEZİ

MonitEM cihazları opsiyonel olarak, sabit sunucu üzerinden bir yazılım ile birlikte çalıştırılarak, uzaktan erişim, ekipman yönetimi, veri analizi, rapor alma ve bunlar gibi pek çok özelliği hizmetinize sunar. Aynı zamanda bir internet sayfası hizmeti seçeneği ile verilerin takibini ve limit değerler karşısındaki durumunu inceleme imkanı sağlar.

YÖNETİM VE CİHAZ KONFİGÜRASYONU

VERİ ALIMI, YORUMLAMA VE DEPOLAMA

RAPOR OLUŞTURMA VE OTOMATİK İLETİM

FOTOĞRAFLAR VE DİYAGRAMLAR

KULLANICI DOSTU, GOOGLE HARİTALAR KONUMLAMASI

Centro-Control-MonitEM

CONTROL CENTER

MonitEM devices can be optionally used together with a web server using software that is unique on the market and allows remote configuration and management of the monitoring equipment, data consultation and report generation, among other functions.

MANAGEMENT AND CONFIGURATION OF EQUIPMENT

DATA RECEPTION, CONSULTATION AND STORAGE

REPORT GENERATION AND AUTOMATIC DELIVERY

DISPLAY OF PHOTOGRAPHS AND DIAGRAMS

USER FRIENDLY, WITH GOOGLE MAPS POSITIONING

Centro-Control-MonitEM

UYGULAMA ALANLARI

  • Sanayi
  • Savunma Sanayi
  • Laboratuvarlar/Ar-Ge
  • Telekomünikasyon