MonitEM
Elektromanyetik Alanların Sürekli Görüntülemesi

24/365 GÖRÜNTÜLEME
“Akıllı Enerji” özelliği ile garantili otonomi (AC + güneş paneli + batarya)

GENİŞBANT ÖLÇÜMLERİ

Düşük frekansta 3kHz’e, yüksek frekansta 18 GHz’e kadar

IP 66 KORUMA DERECESİ

Ağır hava koşullarına karşı dayanıklı

ITU-T K.83 DEĞERLERİNE UYGUNLUK

Ayarlanan limitler ile doğrudan, kolay ve anlaşılır karşılaştırma

KOLAY KURULUM

Kolay kurulum aksesuarları

KONTROL MERKEZİ 

Ekipman yönetimi ve web sayfası için sunucu hizmeti

MonitEM-funciones
[rev_slider_vc alias=”SMP2-Prob-Slider”]

WPH30 Field Probe

300 kHz - 60 MHz

Isotropic
RMS
Broadband
H Field

DATA SHEET

Product Name

WP50 Field Probe

10 Hz - 3 kHz

Isotropic
RMS
Broadband
E & H Fields

DATA SHEET

Product Name

WPT Field Probe

Mobile telephony Bands

Isotropic
RMS
Broadband
E Fields

DATA SHEET

Product Name

WPF3 Field Probe

100 kHz - 3 GHz

Isotropic
RMS
Broadband
E Fields

DATA SHEET

Product Name

WPF6 Field Probe

100 kHz - 6 GHz

Isotropic
RMS
Broadband
E Fields

DATA SHEET

Product Name

WPF8 Field Probe

100 kHz - 8 GHz

Isotropic
RMS
Broadband
E Fields

DATA SHEET

Product Name

WPF18 Field Probe

300 kHz - 18 GHz

Isotropic
RMS
Broadband
E Fields

DATA SHEET

Product Name

24/365 GÖRÜNTÜLEME

“Akıllı Enerji” teknolojimiz, AC güç kaynaklı batarya ve güneş panellerinin kombinasyonunu sağlar. Akıllı enerji yönetimi, kesintisiz, etkili ve sürdürülebilir bir operasyon imkanı yaratır.

Dahili modem, uzaktan kablosuz bağlantı sayesinde Kontrol Merkezi ile haberleşme imkanı sunar.

icon1 GÜNEŞ PANELİ
icon1 BATARYA
icon1 GPRS/3G DAHİLİ MODEL

24/365 MONITORING

Our “Smart Energy” technology provides a combination of AC power with a battery and solar panel. Smart energy management allows uninterrupted, efficient and sustainable operation.

 

The built-in modem allows remote wireless communication with the Control Centre.

icon1 SOLAR PANEL
icon1 BATTERY
icon1 GPRS/3G BUILT-IN MODEM

KOLAY KURULUM

Aksesuarları ile birlikte istenilen her yerde kolay kurulum imkanı.

 

Temel kurulum kriterleri şu şekildedir:

 • Belirli bir vericinin izlenmesi: bir antenin ya da elektromanyetik alan yaratan herhangi bir kaynağın etki alanının sınırına, en yakın güvenli mesafeye kurulum yapılır ve sürekli ölçüm sonucu limit değerlerde herhangi bir aşım olup olmadığı gözlemlenir.
 • Belirli bir noktanın izlenmesi: belirli bir noktaya kurulum yapılarak, o noktanın her yönden maruz kaldığı değerler kaydedilir. Bahsi geçen belirli noktalara örnek olarak kreşler, okullar, hastaneler, kamu alanları ve havaalanları verilebilir.

EASY INSTALLATION

Equipped with accessories to make installation easy almost anywhere.

 

The basic criteria for installation are:

 • Monitoring a specific transmitter: installation near the antenna within its maximum level radius according to its radiation pattern. Since the worst-case scenario is monitored, all other points are covered, since they will have the same or lower levels of exposure.
 • Monitoring a specific point: installation directly at that point; all radiation reaching that point from every direction is recorded. Examples of special interest points include day-care centres, schools, hospitals, public buildings or offices, industrial facilities, airports, military posts, etc.

SERT HAVA KOŞULLARINA KARŞI DAYANIKLI

MonitEM cihazları sınıfının en üst koruma sınıfı olan IP 66 koruma sınıfına sahiptirler. IP 66 koruma derecesi, sürekli açık havada bulunacak, fırtına ve her türlü hava koşullarına maruz kalacak ekipmanlar için zorunlu olması gereken koruma sınıfıdır. Bu yüksek koruma sınıfı, bu ekipmanın yıllarca sorunsuz çalışmasını garanti ederken, bakım masraflarını da minimize etmiş olur.

RESISTANT TO EXTREME WEATHER CONDITIONS

MonitEM devices have an environmental protection rating of IP 66, the highest in its class. A protection rating of IP 66 is indispensable for equipment that must remain permanently outdoors, exposed to storms and air-borne particles. That high degree of protection ensures that the equipment will remain in good working condition for years, making for lower maintenance costs and greater reliability.

KONTROL MERKEZİ

MonitEM cihazları opsiyonel olarak, sabit sunucu üzerinden bir yazılım ile birlikte çalıştırılarak, uzaktan erişim, ekipman yönetimi, veri analizi, rapor alma ve bunlar gibi pek çok özelliği hizmetinize sunar. Aynı zamanda bir internet sayfası hizmeti seçeneği ile verilerin takibini ve limit değerler karşısındaki durumunu inceleme imkanı sağlar.

YÖNETİM VE CİHAZ KONFİGÜRASYONU

VERİ ALIMI, YORUMLAMA VE DEPOLAMA

RAPOR OLUŞTURMA VE OTOMATİK İLETİM

FOTOĞRAFLAR VE DİAGRAMLAR

KULLANICI DOSTU, GOOGLE HARİTALAR KONUMLAMASI

Centro-Control-MonitEM

CONTROL CENTER

MonitEM devices can be optionally used together with a web server using software that is unique on the market and allows remote configuration and management of the monitoring equipment, data consultation and report generation, among other functions. It also offers the option of a public Internet page to display data and compare it easily with regulated limits.

MANAGEMENT AND CONFIGURATION OF EQUIPMENT

DATA RECEPTION, CONSULTATION AND STORAGE

REPORT GENERATION AND AUTOMATIC DELIVERY

DISPLAY OF PHOTOGRAPHS AND DIAGRAMS

USER FRIENDLY, WITH GOOGLE MAPS POSITIONING

Centro-Control-MonitEM

EMA MARUZİYET SEVİYELERİNİN SÜREKLİ GÖRÜNTÜLENMESİ

EMA MARUZİYET SEVİYELERİNİN SÜREKLİ ÖLÇÜMÜ

EMA MARUZİYET SEVİYELERİNİN SÜREKLİ GÖRÜNTÜLENMESİ

UYGULAMA ALANLARI

 • Sanayi
 • Enerji
 • Savunma Sanayi
 • Laboratuvarlar/Ar-Ge
 • Elektronik Yazıtlar ve Eşya-Kişi Tespiti (RFID/EAS)
 • Telekomünikasyon
 • Elektro Tıp
 • Demiryolu
cmonitem_recomendacion_itu

ITU-T K.83 TAVSİYELERİ

Elektromanyetik alan seviyelerini görüntüleme.

ITU-T K.83 Tavsiyeleri, kamusal alanlardaki elektromanyetik alanların kontrol altında olduğunu ve limit değerlerin altında kalındığını belirlemek adına, uzun vadeli ölçümlere rehberlik sağlamaktadır. Bu Tavsiye metninin hedefi, halkın kamu alanlarında maruz kaldığı elektromanyetik alan değerlerine, sürekli ölçüm sonuçları aracılığı ile kolay ulaşmasını sağlamaktır.