Demiryolu

Elektrik, demiryolu sektöründe çok önemlidir. Trenlerin hızlı, sessizce, konforlu ve az kirlilik yaratacak şekilde hareket etmesine olanak sağlar çünkü

Yüksek güç ve düşük frekanslı enerji trenlerin ve radyo frekanslarının (RF) hareket ettirilmesi ve telekomünikasyon için kullanılır.

İnsanların tren içinde ve dışında haberleşme sistemlerine yakın elektromanyetik alanlara maruziyeti ölçümlenip tespit edilen değerlerin limit değerlerin altında olması sağlanmalıdır.

Demiryolu endüstrisi kapsamında oluşan elektromanyetik radyasyon maruziyeti için sınır değerler  EN 50500 standardında belirtilmiştir.

Demiryolu sektöründe ortam içerisinde ya da dışarısında yer alan elektromanyetik dalganın türü ve frekans aralığından kaynaklı elektromanyetik radyasyonun ölçümü, tespiti ve takibi hakkında doğru cihaz ve anten kullanımı için firmamızın uzman ekibinden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

UYGULAMA ALANLARI

  • Sanayi
  • Enerji
  • Savunma Sanayi
  • Laboratuvarlar/Ar-Ge
  • Elektronik Yazıtlar ve Eşya-Kişi Tespiti (RFID/EAS)
  • Telekomünikasyon
  • Elektro Tıp
  • Demiryolu