Sanayi

Elektromanyetik alanlara maruziyet endüstriyel alanlarda, makine ve üretim süreçleri gibi geniş bir yelpazede işçilerin sağlığı ve güvenliği için ölçümlenmesi gerekir.

Bu alanlara verilebilecek örneklerin bazıları; İndüksiyon ısıtma, kaynak sistemleri ve süreçleri, radyo frekansı (RF) ısıtma, tavlama ve kurutma donanımları, kimyasal süreçleri (elektroliz) vb.

Ev aletleri de piyasaya satış için konulmadan önce ölçülüp değerlendirilmesi gereken elektromanyetik alanlar oluşturur.

Referans alınması gereken standartlar: EN 50519 (indüksiyon ısıtma), EN 50444, EN 50445 ve EN 50505 (kaynak), IEC 62233 (ev aletleri), IEC 62493 (aydınlatma), EN 50527, vb (vücudunda aktif tibbi cihazlardan mekanik protezler, kalp pilleri, defibratörler, koklear implantlar ve diğer implantlar taşıyan işçiler )

Sanayi endüstrisinde ortam içerisinde yada dışarısında yer alan elektromanyetik dalganın türü ve frekans aralığından kaynaklı elektromanyetik radyasyonun ölçümü, tespiti ve takibi hakkında doğru cihaz ve anten kullanımı için firmamızın uzman ekibinden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

UYGULAMA ALANLARI

  • Sanayi
  • Enerji
  • Savunma Sanayi
  • Laboratuvarlar/Ar-Ge
  • Elektronik Yazıtlar ve Eşya-Kişi Tespiti (RFID/EAS)
  • Telekomünikasyon
  • Elektro Tıp
  • Demiryolu