Elektromanyetik Alan Ölçüm Yönetmelikleri

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 2013/35/EU sayılı ve 26 Haziran 2013 tarihli; Çalışanların Fiziksel Maddelerden Kaynaklanan Risklere (Elektromanyetik Alanlar) Maruziyeti ile İlgili Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları”na ilişkin Direktifi uyarınca işveren çalışanların ne kadar elektromanyetik radyasyona maruz kaldığını tespit ettirmek durumundadır. Kısacası, işveren çalışanların elektromanyetik radyasyon açısından güvenli bir iş yerinde olduğunu ispatlamak zorundadır. ÇSGB – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İSGÜM – İş sağlığı ve güvenliği müdürlüğü yönetmeliklerine uygun olarak iş güvenliği ve işçi sağlığı kapsamında periyodik olarak çalışma ortamındaki elektromanyetik alan şiddeti / elektromanyetik radyasyon seviyesi ölçülmeli ve ICNIRP ve BTK limit değerlerinin altında olması sağlanmalıdır.

Sistem odaları, üretim bandı, işleme ve operasyon bandı, hastaneler, elektronik nakil sistemleri, ups, server odaları, trafo, enerji nakil hatları gibi 50Hz ve denetimli üst frekansta beslenen kaynakların elektromanyetik radyasyonunu için koyulan sınır değer 1Hz-400kHz aralığı için: ICNIRP (Uluslar Arası İyonize Olmayan Radyasyondan Koruma Derneği) belirlediği sınır değer 5000 V/m dir, Manyetik alan için 160 A/m dir

Baz istasyonlar, tv/radyo vericileri, wi-fi (kablosuz ağlar) vb. 100 kHz – 8 GHz arasında çalışan kaynakların elektromanyetik radyasyon ölçümünde kullanılan sınır değerler:

  1. ICNIRP (Uluslar Arası İyonize Olmayan Radyasyondan Koruma Derneği) belirlediği sınır değer 5 V/m dir.
  2. BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve Kurumu) insan yaşam alanları için belirlediği üst limit Elektriksel alan değerleri farklı GSM teknolojileri için aşağıdaki gibidir:
    1. GSM 900 MHz / 2G : 8,25 V/m (Turkcell, Vodafone)
    2. GSM 1800 MHz / 2G : 11,66 V/m (Türk Telekom)
    3. GSM 2.100 – 2.700 MHz / 3G, 4,5G : 12,00 V/m
Emr ölçümü hizmeti

Çalışanların maruz kaldığı elektriksel alan ve manyetik alan seviyelerinin ölçümü

Elektromanyetik alanlardan kaynaklanan radyasyona maruz kalan insanlarda bu radyasyona maruziyetten kaynaklanabilecek zararları önlemek adına hazırlanan, minimum sağlık ve güvenlik değerlerinin belirtildiği uluslararası ve ulusal yönetmelikler aşağıdaki gibidir.