BTK Ölçüm Yetki Belgesi Başvuru Rehberi

10 kHz – 60 GHz frekans bandında çalışan haberleşme sistemlerinin oluşturduğu elektromanyetik alan şiddetinin limit değerlere uygunluğunun tespiti amacıyla BTK – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ölçüm yapmak isteyen ve kriterleri sağlayan firmalara elektromanyetik alan (EMA), diğer bir deyişle elektromanyetik radyasyon (EMR) ölçüm yetki belgesi vermektedir.

BTK’ya elektromanyetik alan şiddeti ölçüm yetki belgesi başvurusu yaparken izlenmesi gereken yol haritasını sizin için hazırladık:

 

BTK’dan Ölçüm Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

 

1) Ölçüm yetki belgesi alacak firmanın sahip olması gereken özellikler:
Ölçümler, BTK tarafından yetki verilen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili mevzuatına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişilikleri tarafından yapılır. Ölçüm yapabilecek özel hukuk tüzel kişiliklerinde ise montaj, bakım ve işletme faaliyetlerinin yapılması hariç olmak üzere, belirlenmiş faaliyet konuları içerisinde ölçüm yapma faaliyetinin de bulunması şartı aranır. Ölçüm yetki belgesi alacak kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak ve yöneticilerinin, montaj, bakım ve işletme faaliyetleri yapan kuruluşlarla ilişkisi bulunamaz.

Ölçüm yetki belgesi alabilmek için istihdam edilecek personel; üniversitelerin; elektrik-elektronik, haberleşme, fizik mühendisliği, fizik lisansı veya elektromanyetik dalgalar ile ilgili dersleri alarak teknik bölümlerin birinden veya meslek yüksek okulu ile liselerinin elektrik, elektronik haberleşme teknolojisi (telekomünikasyon, haberleşme, haberleşme teknolojisi, elektronik haberleşme), elektronik teknoloji (elektrik-elektronik, elektrik elektronik teknikerliği, elektronik, endüstriyel elektronik) bölümlerinden mezun olmuş olmalıdır. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun personelin, BTK’nın düzenlediği elektromanyetik alan şiddeti ölçüm sertifikasını almış olması gerekmektedir. İlgili sertifikanın verildiği eğitim BTK tarafından, yıl içinde önceden duyurulan yer ve zamanda gerçekleşmektedir.

 

2) Elektromanyetik alan şiddeti ölçüm yetki belgesi alınabilmesi için edinilmesi gereken cihazların özellikleri:
Ölçümlerde spektrum analizör ve geniş bantlı ölçüm cihazları kullanılır. Bu cihazlara ait minimum teknik özellikler aşağıda sıralanmıştır:
Ölçüm yetki belgesi almak isteyen kuruluşlar ölçüm yetkisi almak istedikleri frekans bant aralığını Kuruma bildirir.

  • Kullanılan ölçüm cihazı; ortalama güç yoğunluğunu (W/m2, mW/cm2), ortalama E alanını (V/m) veya E alanının karesel ortalamasını, ortalama H alanını (A/m) veya H alanının karesel ortalamasını ölçebilecek ya da bu parametrelerden bir veya birkaçını gösterebilecek yetenekte olmalıdır.
  • Prob/anten boyutları, ideal olarak kararlı frekans tepki eğrisi gösterecek ve frekans sınırı dışındaki frekanslara karşı tepkisi zayıf olmalıdır.
  • Cihazlar zamana göre ortalama alabilme yeteneğine sahip olmalıdır.

Ayrıca ölçümlerde kullanılacak ölçüm cihazlarının teknik dokümanlarında önerilen kalibrasyon aralıklarında kalibrasyonu yaptırılır, şayet bahse konu dokümanlarda kalibrasyon süresi yok ise en az 2 yılda bir kalibrasyonu yapılır ve kalibrasyon belgesi Kuruma iletilir. Bu süre içinde kalibrasyon yaptırmayan kuruluşların Ölçüm Yetki Belgesi iptal edilir.

BTK elektromanyetik alan ölçüm yetki belgesi alabilmeniz için en uygun ölçüm seti, 100kHz ve 8GHz aralığında ölçüm yapabilen Wavecontrol WPF8 anteni ve SMP2 elektromanyetik alan ölçüm cihazıdır.

Wavecontrol SMP2 emr cihazı ve WPF8 probe ile BTK'dan ölçüm yetki belgesi alınır