Elektrik enerjisi hatları civarında elektromanyetik radyasyon ölçümü

Özellikle büyükşehirlerde, zamanla artan yapılaşma ile enerji iletim hatları ile konutlar yakın konumlarda yer almaya başlamıştır. Bu amaçla, enerji nakil hatları civarında yer alan ev, ofis ve sanayi tesislerinde elektromanyetik radyasyon ölçümü gerçekleştirmekte insan sağlığı açısından fayda bulunmaktadır.  Profesyonel emr cihazımız, Wavecontrol SMP2 ile yaşam alanına etki eden elektriksel alan ve manyetik alan değerlerini ölçüyor ve raporluyoruz. ICNIRP limit değerleri ile kıyaslayarak, uluslararası standartlara göre sağlıklı ortam bulunup bulunmadığını belirtiyoruz.

Yüksek gerilim hattı elektromanyetik radyasyon ölçümü

Elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmeti.

 

Elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmeti.

Elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmeti.