Fabrika ortamında elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmeti

Klor Alkali (Chlor Alkali Process) tesisinde gerçekleştirdiğimiz elektromanyetik radyasyon ölçümü ile ortam değerini tespit ederek, maruziyet azaltıcı önlemler oluşturduk. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında, tesislerdeki makinalardan kaynaklanan elektromanyetik radyasyon seviyelerinin ölçülmesi gerekmektedir.