Fabrika içerisinde elektromanyetik alan ölçüm hizmeti

Bir giyim markasının üretim tesisinde gerçekleştirdiğimiz elektromanyetik radyasyon ölçümü ile ortam değerini tespit ederek, maruziyet azaltıcı önlemler oluşturduk. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında, tesislerdeki makinelerden kaynaklanan elektromanyetik radyasyon seviyelerinin ölçülmesi gerekmektedir.

Bu sahada yaptığımız ölçümler neticesinde, etiket okuma makinesi operatörlerinin çalışma alanlarında maruz kaldıkları elektromanyetik alan ölçülerek güvenli ve tehlikeli bölgeler konusunda bilgi verilmiştir.

Aynı zamanda server odasının bitişiğindeki ofislerde çalışanların maruz kaldıkları düşük frekans değerleri de saptanarak, firmanın iş güvenliği uzmanına odadaki hassas noktalar konusunda bilgi verilmiştir.

Etiket okuma cihazı

Etiket okuma cihazı

 

Server odası ölçümü

Server odası ölçümü